logo

Gmina Władysławowo

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Władze Miasta
 

Organami Gminy Władysławowo są Burmistrz i Rada Miejska.

Rada jest organem stanowiącym (uchwałodawczym), a Burmistrz organem wykonawczym.

W skład Rady Miejskiej w gminach do 20.000 mieszkańców wchodzi 15 radnych.

Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zwyczajowo sesje Rady Miejskiej Władysławowa   odbywają się w ostatnia środę miesiąca o godz. 10.00, z przerwą w okresie wakacji letnich (lipiec-sierpień).
Burmistrz podejmuje zarządzenia na Kolegium, które odbywają się w miarę potrzeb, najczęściej 1 raz w tygodniu.

Gmina Władysławowo
ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo
Tel. 674-54-00
fax 674-07-63
loading...
Proszę czekać...