logo

Gmina Władysławowo

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Przewodniczący Rady Miasta
 


Przewodniczący Rady Miasta - Zygmunt Orzeł

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących (art. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Zgodnie ze statutem miasta Władysławowa Rada Miejska Władysławowa wybiera 2 wiceprzewodniczących Rady Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Władysławowa są: Lech Kranc i Marzena Voelkner.
Wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący zwołuje sesje rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy.

 


Gmina Władysławowo
ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo
Tel. 674-54-00
fax 674-07-63
loading...
Proszę czekać...