Projekt Zagospodarowania Terenu - ul. Górnicza (Chłapowo) 

 
Burmistrz Miasta Władysławowa podaje do publicznej wiadomości projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego drogi gminnej, jaką stanowi ul. Górnicza w Chłapowie, obejmujący budowę nawierzchni drogowej (jezdni, chodnika), wpustów ulicznych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego. 

Projekt Zagospodarowania Przestrzennego - ul. Górnicza (Chłapowo)

Proszę o zapoznanie się z proponowanym zagospodarowaniem terenu i składaniem ewentualnych uwag w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego we Władysławowie (pok. 306 lub 307) w terminie do dnia 22.09.2013 roku

 

Załączniki

PZT_gornicza_12.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 663
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Nowak
Czas wytworzenia: 2013-08-22 10:29:06
Czas publikacji: 2013-08-22 10:29:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak