Zgłoszone propozycje zadań do II edycji BO - które zostaną poddane pod głosowanie 

 

Po zakończeniu procedury weryfikacyjnej do II edycji Budżetu Obywatelskiego zakwalifikowano 31 zadań z 33 zgłoszonych, 2 zadania zostały odrzucone, natomiast 4 zadania zostały zmodyfikowane. Zachęcamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem poniżej.

Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych punktach na terenie Gminy oraz internetowo w terminie od 11 września do 24 września br. 

Budżet Obywatelski to „wydzielona” część budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez zgłaszanie pomysłów a następnie ich głosowanie.

W Gminie Władysławowo w 2017 roku, w drugiej edycji budżetu mamy do rozdysponowania 350 tys. zł z podziałem na zadania miejskie 200 tys. zł i zadania wiejskie 150 tys. zł.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców uprawnionych (mieszkaniec  Gminy Władysławowo,  który w roku procedowania nad budżetem obywatelskim ukończy 16 rok życia) do aktywnego uczestnictwa w procesie Budżetu Obywatelskiego.

Sukces przyjęcia zgłoszonego projektu do realizacji zależy od Państwa zaangażowania w procesie głosowania.

 

 

 

Lp.

Data wpływu

Wnioskodawca

Rodzaj projektu

Tytuł projektu

Opis projektu

Szacunkowy koszt

Rozstrzygnięcie

1.

04.04.2017r.

 Tomasz Otrompka

wiejski

I Ty możesz poprawić bezpieczeństwo strażaka

W ramach zadania zostanie zakupione 6 kompletów nowoczesnych środków ochrony indywidualnej strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych jakimi
są „nomexy” czyli ubrania bojowe – dla strażaków z OSP Chłapowo

21.360,00 zł

przyjęty

2.

12.04.2017r.

Bogdan
Worski

miejski

Utwardzenie ul. M. Konopnickiej
i ul. A.F. Modrzewskiego płytami yombo we Władysławowie

W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie powierzchni ul. M. Konopnickiej na długości 90 m wraz
z zatoczkami przy końcu ulicy ok. 30 m oraz utwardzenie nawierzchni ul. A.F. Modrzewskiego na długości 130 m.

70.000,00 zł

 

87.600,00 zł

przyjęty

3.

12.04.2017r.

Bogdan

Worski

miejski

Wykonanie oświetlenia przy
ul. M. Dąbrowskiej i ul. M. Konopnickiej we Władysławowie

W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie
od skrzyżowania ul. M. Dąbrowskiej z ul. Golla w kierunku skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej o długości 80 m i 2 punktów świetlnych a następnie wzdłuż ul. M. Konopnickiej 80 m i 2 punkty świetlne

26.400,00 zł

przyjęty

4.

13.04.2017r.

Marcin

Hintzke

miejski

„Skuteczny strażak”. Projekt zwiększenia skuteczności działań ratowniczo – gaśniczych oraz poszukiwań osób zaginionych na terenie gminy Władysławowo

W ramach zadania zostanie zakupione 14 kompletów nowoczesnych środków ochrony indywidualnej oraz dedykowane dla ratownictwa kamery termowizyjne.

96.880,00 zł

przyjęty

5.

13.04.2017r.

Dorota

Jeka

miejski

Bezpłatne szczepienie przeciw grypie dla mieszkańców

Gminy Władysławowo

powyżej 70 roku życia

W ramach zadania zostaną zrealizowane bezpłatna szczepienia mieszkańcy  Gminy Władysławowo powyżej
70 roku życia. Opiekę medyczna osób zgłoszonych do programu obejmą Przychodnie z terenu Naszej Gminy, do których mieszkańcy zgłosili swoje deklaracje wyboru świadczeń medycznych.

19.000,00 zł

przyjęty

6.

13.04.2017r.

Dorota

Jeka

wiejski

Bezpłatne szczepienie przeciw grypie dla mieszkańców

Gminy Władysławowo

powyżej 70 roku życia

W ramach zadania zostaną zrealizowane bezpłatna szczepienia mieszkańcy  Gminy Władysławowo powyżej 70 roku życia. Opiekę medyczna osób zgłoszonych do programu obejmą Przychodnie z terenu Naszej Gminy, do których mieszkańcy zgłosili swoje deklaracje wyboru świadczeń medycznych.

7.840,00 zł

przyjęty

7.

13.04.2017r.

Mariusz Głowienke

miejski

Modernizacja kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 we Władysławowie wraz z ułożeniem modułu nawierzchni sportowej.

W ramach zadania zostanie wykonany remont i wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim oraz siatkarskim przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Władysławowie

97.434,45 zł

 

99.716,10 zł

przyjęty

8.

21.04.2017r.

Mariusz Głowienka

miejski

Wykonanie miejsc parkingowo – postojowych przy ul. Drogowców we Władysławowie, przy Szkole Podstawowej Nr 3

W ramach zadania zostaną wykonane miejsca postojowe
z kostki brukowej w przydrożnej wnęce, wzdłuż
ul. Drogowców o szerokości 5 metrów i na długości ok. 50 mb., celem ułatwienia mieszkańcom możliwości parkowania oraz odbioru dzieci ze szkoły po zakończeniu ich zajęć.

 

30.000,00 zł

przyjęty

9.

24.04.2017r.

Robert

Radtke

wiejski

Kaszubska chata w nowym świetle

W ramach zadania zostanie wykonany projekt techniczny oraz budowa oświetlenia drogowego przy ul. Zabytkowej
na odcinku od głównego skrzyżowania w Ostrowie
(z ul. Plażową), aż do rekonstruowanej zabytkowej chaty kaszubskiej.

57.100,00 zł

przyjęty

10

24.04.2017r.

Robert

Radtke

wiejski

Ujednolicenie tablic z nazwami ulic oraz nadanie lokalnego charakteru

W ramach zadnia przewiduje się uporządkowanie oznakowania ulic poprzez wymianę obecnych tablic. Wymagana jest wymiana 44 słupów oraz 80 tabliczek
z nazwami ulic w całej miejscowości Ostrowo. Nowe tablice będą dodatkowo opatrzone logo miejscowości.

 

19.434,00 zł

przyjęty

11.

24.04.2017r.

Robert

Radtke

wiejski

Bajkowe dywany z krokusów

W ramach zadnia przewiduje się zagospodarowanie gminnych terenów zielonych znajdujących się w granicach administracyjnych Ostrowa poprzez nasadzenie krokusów
z udziałem lokalnej społeczności, a zwłaszcza dzieci,
dla których akcja będzie miała walor edukacyjny

 

3.825,00 zł

przyjęty

12.

24.04.2017r.

Damian

Glembin

wiejski

Ratujmy historie naszej kapliczki

W ramach zadnia zostanie wykonana modernizacja kapliczki
w miejscowości Tupadły. Celem inwestycji jest przywrócenie stanu pierwotnego kapliczki oraz wzmocnienie jej wartości historycznej.

 

15.694,80 zł

przyjęty

13.

24.04.2017r.

Damian

Glembin

wiejski

Jupitery oświetlające boisko w Tupadłach

W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie boiska
do piłki nożnej w miejscowości Tupadły przy ul. Szkolnej. Inwestycja obejmuje wykonanie 4 słupów, 6 opraw typu metalo-halogen, szafki sterowniczej oraz okablowania.

 

54.000,00 zł

przyjęty

14.

25.04.2017r.

Barbara

Górecka

wiejski

Świetlica w Jastrzębiej Górze

W ramach zadania przewiduje się zaadaptowane pomieszczeń Sala Jana Pawła II i Biblioteka wraz z toaletami przy Parafii p.w. św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze, celem stworzenia miejsca spotkań pozwalającego prowadzić działalność społeczno – kulturalną dla mieszkańców Jastrzębiej Góry, Tupadeł i Rozewia.

46.000,00 zł

przyjęty

15.

26.04.2017r.

Grzegorz

Wojak

miejski

Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Abrahama

W ramach zadania zostanie przebudowany istniejący, stary, zniszczony ciąg pieszy wzdłuż ul. Abrahama. Zadanie zakłada wykonanie nowej nawierzchni chodników wraz z obrzeżami.

67.950,00 zł

przyjęty

16.

26.04.2017r.

Janusz

Halicki

wiejski

Siedziska na „Gabionach”

W ramach zadania proponuje się zabezpieczenie „gabionów” na odcinku ok. 50 mb, przy zejściu na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze. Zabezpieczenia służyłyby jako siedziska oraz w razie podejścia wody jako alternatywa przejścia „suchą stopą”

50.000,00 zł

odrzucony

 

Uzasadnienie odrzucenia zadania: Zgodnie z § 11  pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/445/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżet Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia, Szacunkowe koszty proponowanego projektu nie są możliwe do określenia na podstawie informacji zawartych w formularzu. Wykonana zabudowa gabionami fragmentu klifu ma za zadanie ochronę brzegu morskiego, nie jest ona przeznaczona ani wskazana do wykorzystywania do celów rekreacyjnych.

17.

27.04.2017r.

Piotr

Dettlaff

miejski

„Plac zabaw pod żaglami”

W ramach zadania zostanie wykonana rewitalizacja placu zabaw przy ul. Szkutników i Źródlanej poprzez ustawienie elementu w kształcie żaglowca, który oprócz funkcji zabawowej będzie elementem dekoracyjnym

99.847,00 zł

przyjęty

18.

27.04.2017r.

Piotr

Dettlaff

miejski

„Skwer Rybaka”

W ramach zadania proponuje się zagospodarowanie terenu działki przy ul. Hryniewieckiego (przy Kapitanacie Portu) poprzez ustawienie rzeźby rybaka oraz kotwic. Miejsce będzie nosiło nazwę „Skwer Rybaka”

98.560,00 zł

 

 

po zmianach:

„Skwer Rybaka”

W ramach zadania proponuje się zagospodarowanie terenu działki nr 341/12 przy ul. we Władysławowie poprzez ustawienie rzeźby rybaka. Miejsce będzie nosiło nazwę „Skwer Rybaka”

 

przyjęty

19.

27.04.2017r.

Andrzej

Batorski

wiejski

Utwardzenie płytami jumbo ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze

W ramach zadania proponuje się ułożenie na całej długości ulicy Wilków Morskich wraz z 11 dojazdami do posesji płyt jumbo (długości 262  m o szerokości 4 m)

100.000,00 zł

przyjęty

20.

27.04.2017r.

Sebastian

Nastały

miejski

Doposażenie placu zabaw przy ul. Łąkowej o nowy element – statek dla dzieci

W ramach zadania proponuje się ustawienie w centralnej części placu zabaw przy ul Łąkowej o nowy element jakim jest dziecięca atrapa statku.

10.617,00 zł

przyjęty

21.

27.04.2017r.

Sebastian

Nastały

miejski

Zakup i montaż lunety widokowej na końcu kładki edukacyjnej w rezerwacie „Słone Łąki”

Projekt polega na zakupie specjalnej, odpornej na wandalizm oraz warunki atmosferyczne lunety widokowej
o powiększeniu 30x. Luneta zamontowana zostanie na stałe, na końcu istniejącej kładki edukacyjnej w rezerwacie „Słone Łąki” we Władysławowie.

6.700,00 zł

odrzucony

 

Uzasadnienie odrzucenia zadania: Zgodnie z § 11  pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/445/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżet Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia. Projekt wymaga zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla Rezerwatu „Słone Łąki” z dn. 03.11.2016r.

22.

28.05.2017r.

Konrad

Kędzior

miejski

Władysławowo – wielki neonowy napis w przestrzeni miejskiej jako atrakcja turystyczna

Zadanie polega na wykonaniu wielkiego napisu wieloformatowego, wykonany z blachy nierdzewnej, podświetlany ręcznie wyginanym neonem, na postumencie. Napis będzie umieszczony na terenie zielonym na rogu ulic Błękitnej Armii i Żeromskiego (przy płocie Jednostki Straży Granicznej).

92.250,00 zł

przyjęty

23.

28.04.2017r.

Renata

Ostrowska

wiejski

Budowa ciągu pieszego na ul. Garnizonowej

Zadanie polega na wykonaniu pierwszego etapu budowy chodnika na ul. Garnizonowej, poprzez ułożenie kostki brukowej o długości 400 m i szerokości 1,2m.

58.000,00 zł

 

 

po zmianach:

Budowa ciągu pieszego na ul. Garnizonowej

Zadanie polega na wykonaniu pierwszego etapu budowy chodnika na ul. Garnizonowej, poprzez ułożenie kostki brukowej o długości 400 m i szerokości 2m.

100.000,00 zł

przyjęty

24.

28.04.2017r.

Joanna

Szymańska

miejski

Wykonanie oświetlenia w części ul. Niepodległości – odcinek za przychodnią Wła-Med

Przedmiotem projektu ma być wykonanie oświetlenia chodnika i ulicy prowadzącego do budynków wielorodzinnych przy ul. Niepodległości 14 i ul. 1000 Lecia P.P. 1

14.000,00 zł

przyjęty

25.

28.04.2017r.

Paweł

Kortals

miejski

Płyta ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną z bramkami

Zadanie polega na budowie płyty boiska piłkarskiego
o wymiarach 55 x 90 m z bramkami. Lokalizacja inwestycji
na koronie stadionu piłkarskiego  (teren wzniesiony,
za ul. Unruga)

99.772,50 zł

przyjęty

26.

28.04.2017r.

Alina

Marzejon

wiejski

Kierunek Chłapowo

Projekt realizowany będzie na terenie wsi Chłapowo. Głównym jego celem jest wymiana i uzupełnienie oznakowania ulic oraz ustawienie drogowskazów Wymagana jest wymiana 67 słupów oraz 135 tabliczek.

45.780,00 zł

przyjęty

27.

28.04.2017r.

Radosław

Łojek

wiejski

Szachy dla każdego – mieszkańca i przyjezdnego

Zadanie polega na  montażu stołów betonowych do gry
w szachy w miejscowościach: Jastrzębia Góra, Rozewie, Tupadły, Ostrowo,  Karwia.

29.274,00 zł

 

 

po zmianach

 

 

 

Szachy dla każdego – mieszkańca i przyjezdnego

Zadanie polega na  montażu stołów betonowych do gry
w szachy w miejscowościach: Jastrzębia Góra w obszarze
ul. Słowackiego i Droga Rybacka, Tupadły – plac zabaw, Ostrowo – plac zabaw,  Karwia – teren przy Szkole Podstawowej.

 

25.000,00 zł

przyjęty

28.

28.04.2017r.

Wiolett

Patok

miejski

Remont chodnika
na ul. Błękitnej Armii

Zadanie polega na wymianie nawierzchni chodnika od torów kolejowych do ul. Żeromskiego po lewej stronie ok. 350 m.

63.000,00 zł

 

 

po zmianach:

Remont chodnika
na ul. Błękitnej Armii

Zadanie polega na wymianie nawierzchni chodnika od torów kolejowych do ul. Żeromskiego po prawej stronie ok. 350 m.

63.000,00 zł

przyjęty

29.

28.04.2017r.

Wioletta

Patok

miejski

Wymiana chodnika na ul. Morskiej 120 m

Zadanie polega na wymianie nawierzchni chodnika na odcinku ul. Morskiej od ul. Błękitnej Armii do ul. Ks. Merkleina idąc w kierunku morza po prawej stronie ok. 120 m.

25.000,00 zł

przyjęty

30.

28.04.2017r.

Joanna

Patok

miejski

Zmiana nawierzchni
na ul. Spokojnej (od Alei Gwiazd do ul. Morskiej)

Zadanie polega na remoncie ulicy Spokojnej na odcinku od Alei Gwiazd Sportu do ul. Morskiej. Zakres prac to frezowanie nawierzchni, ułożenie warstwy wiążącej, betonu asfaltowego o grubości 5 cm

100.000,00 zł

przyjęty

31.

28.04.2017r.

Joanna

Patok

miejski

Iluminacja Świetlna na Skwerze gen Józefa Hallera

Zadanie polega na zakupie i montażu świątecznej iluminacji świetlnej na Skwerze Gen. Hallera

18.000,00 zł

przyjęty

32.

28.04.2017r.

Joanna

Patok

miejski

Świąteczna iluminacja świetlna na ul. Hryniewieckiego

Zadanie polega na zakupie i montażu świątecznej iluminacji świetlnej na ul. Hryniewieckiego

20.000,00 zł

przyjęty

33.

28.04.2017r.

Tomasz

Otrompka

wiejski

Zwiększenie skuteczności działań ratownictwa drogowego na terenie Gminy Władysławowo

Zadanie polega na doposażeniu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego w nożyce hydrauliczne do ewakuacji osób zakleszczonych w rozbitych pojazdach

8.000,00 zł

przyjęty

 

 

Sporządziła:
Wioleta Kowalska – Lewicka
dn. 04.07.2017r.

 

Załączniki

ROP.062.1.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 796.72k Format: .pdf Pobierz

ROP.062.2.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.48M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.3.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.5M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.4.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.04M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.5.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 843.43k Format: .pdf Pobierz

ROP.062.6.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 850.48k Format: .pdf Pobierz

ROP.062.7.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.68M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.8.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.5M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.9.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.10.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 950.33k Format: .pdf Pobierz

ROP.062.11.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 893.59k Format: .pdf Pobierz

ROP.062.12.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 875.24k Format: .pdf Pobierz

ROP.062.13.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 835.08k Format: .pdf Pobierz

ROP.062.14.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.4M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.15.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.7M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.17.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.8M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.16.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.02M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.26.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.32.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.17M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.31.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 883.44k Format: .pdf Pobierz

ROP.062.30.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.29.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 825.5k Format: .pdf Pobierz

ROP.062.28.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.27.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.19M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.25.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.21M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.18.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.99M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.24.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 780.82k Format: .pdf Pobierz

ROP.062.23.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.42M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.22.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.99M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.21.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

ROP.062.20.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 749.63k Format: .pdf Pobierz

ROP.062.19.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 803.76k Format: .pdf Pobierz

ROP.062.33.2017a.pdf

Data: 2017-07-07 13:50:46 Rozmiar: 662.21k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 350
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Czas wytworzenia: 2017-07-05 13:33:10
Czas publikacji: 2017-07-07 13:50:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak