Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 

 
 

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

 

 

marzec - wrzesień

 

 

Kampania informacyjno – edukacyjna.

 

 

kwiecień

 

 

Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do budżetu na rok 2018. /bieżąca publikacja/

 

 

do 25 czerwca

 

 

Weryfikacja zgłoszonych projektów oraz podanie
do publicznej wiadomości wyniku weryfikacji.

 

do 10 lipca 

 

Opublikowanie listy projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców.

 

 

do 20 sierpnia

 

 

Opublikowanie wykazu punktów wyznaczonych przez Burmistrza w których odbędzie się głosowanie.

 

 

od 10 września do 24 września

 

 

Głosowanie internetowe oraz w wyznaczonych punktach

 

 

do 5 października

 

Ogłoszenie wyników głosowania.

 

 

do 15 listopada

 

 

Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w projekcie budżetu Gminy Władysławowo.

 

 
Liczba odwiedzin : 236
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Czas wytworzenia: 2018-03-15 15:00:23
Czas publikacji: 2018-03-15 15:00:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak