Odpady biodegradowalne 

 
 

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

W GMINIE WŁADYSŁAWOWO

Chałupy, Władysławowo, Chłapowo, Rozewie, Jastrzębia Góra, Tupadły, Ostrowo, Karwia

 

W związku z koniecznością dostosowania zasad zbierania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji do nowej technologii przetwarzania tych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Swarzewie, wprowadza się następujące zmiany:

 

 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji oddajemy razem z odpadami zmieszanymi,

 

 • w workach lub pojemnikach na odpady ulegające biodegradacji oddajemy wyłącznie odpady „miękkie”, to jest m.in. trawę, liście, chwasty, kwiaty, rośliny,

 

 • gałęzie oddajemy w brązowych workach z napisem GAŁĘZIE – częstotliwość odbioru została ustalona na 1 raz w miesiącu:
 • sektor I – Władysławowo, Chłapowo, Chałupy – ostatni czwartek miesiąca,
 • sektor II – Rozewie, Jastrzębia Góra, Tupadły, Ostrowo, Karwia – ostatni wtorek miesiąca.

 

DO WORKÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY BIODEGRADOWALNE NIE WRZUCAMY:

 • odpadów kuchennych, resztek z obiadów, obierków po owocach i warzywach,
 • mięsa, ryb, kości, wyrobów piekarskich, pozostałości po parzonej  kawie i herbacie,
 • ziemi i kamieni, korzeni, drzew w całości, drewna, popiołu z węgla kamiennego,
 • odpadów higienicznych, odchodów zwierzęcych.

 

UWAGA!

 • pocięte gałęzie muszą pozwalać na ich umieszczenie w workach,
 • maksymalna ilość odbieranych odpadów kompostowych nie może przekraczać 10 worków, powyżej należy stosować pojemniki o maksymalnej pojemności do 1100 litrów

 

Brak zastosowania się do zasad segregacji skutkować będzie brakiem odbioru odpadów!

 

W przypadku dużej ilości odpadów biodegradowalnych, można je BEZPŁATNIE oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
we Władysławowie, przy ul. Gdańskiej 78.

 

Worki do gałęzi zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne na terenie naszej gminy a następnie będą dystrybuowane zgodnie z obowiązującymi zasadami (wymiana worka zapełnionego na nowy).

 

Liczba odwiedzin : 657
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Janusch
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Janusch
Czas wytworzenia: 2014-05-21 12:20:43
Czas publikacji: 2016-07-08 10:45:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak