Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ul. Nadmorskiej we Władysławowie wraz z budową kanalizacji deszczowej

 
2012-04-02 13:55:10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wywóz nieczystosci stałych z obiektu Urzędu Miejskiego we Władysławowie

 
2012-03-19 11:37:54
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę gazu zmienego

 
2012-03-14 15:05:53
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych zwiazanych z przebudową budynku administracyjnego na budynek usługowy (zamieszkania zbiorowego) przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie

 
2012-03-06 12:59:37
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawe pomocy dydaktycznych (cześć 2) w ramach projektu Szansa na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III Gminy Władysławowo

 
2012-03-01 09:36:03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na publikację 3 ogłoszeń prasowych dot. inwestycji zwiazanej z przebudową ulicy Portowej we Władysławowie na terenie portu rybackiego - etap IA

 
2012-02-24 11:51:36
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawe pomocy dydaktycznych - część 1

 
2012-02-16 12:25:16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych związanych z przebudową istniejącego budynku administracyjnego na budynek usługowy (budynek zamieszkania zbiorowego) przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie

 
2012-01-27 09:30:20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sporządzenie wycen nieruchomości gruntowych

 
2012-01-25 08:51:04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej inwestycji pn. Przebudowa ulicy Portowej we Władysławowie na terenie portu rybackiego (etap IA)

 
2012-01-25 08:29:26