Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Karta informacyjna: Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

Karta informacyjna: Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
2010-06-28 12:00:10
Karta informacyjna: Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego działki

Karta informacyjna: Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego działki
2010-06-28 11:49:43
Karta informacyjna: Wniosek o wydzierżawienie gruntu

Karta informacyjna: Wniosek o wydzierżawienie gruntu
2010-06-28 11:39:54
Karta informacyjna: Wniosek o wykup prawa użytkowania wieczystego na własność

Karta informacyjna: Wniosek o wykup prawa użytkowania wieczystego na własność
2010-06-28 11:30:24
Karta informacyjna: Wykup nieruchomości na cele publiczne na rzecz Gminy Władysławowo

Karta informacyjna: Wykup nieruchomości na cele publiczne na rzecz Gminy Władysławowo
2010-06-28 11:26:12
Karta informacyjna: Wypłata odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela

Karta informacyjna: Wypłata odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela
2010-06-28 11:20:53
Karta informacyjna: Wniosek o rezygnacje z umowy dzierżawy gruntu lub lokalu uzytkowego

Karta informacyjna: Wniosek o rezygnacje z umowy dzierżawy gruntu lub lokalu uzytkowego
2010-06-28 10:57:13
Karta informacyjna: Wniosek o wyrażenie zgody na poddzierżawę gruntu lub lokalu użytkowego na rzecz osoby trzeciej

Karta informacyjna: Wniosek o wyrażenie zgody na poddzierżawę gruntu lub lokalu użytkowego na rzecz osoby trzeciej
2010-06-28 10:51:28
Karta informacyjna: Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Karta informacyjna: Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
2010-06-28 10:44:46
Karta informacyjna: Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

Karta informacyjna: Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
2010-06-27 19:09:15