Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
PYTANIA, WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ ORAZ ZMIANY SIWZ

 1. Zmiana SIWZ z dnia 26.02.2013r.
2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 26.02.2013r. (1)
3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 26.02.2013r. (2).
4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 04.03.2013r.
2013-02-26 09:11:21
Przedmiary robót, branże: nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa

 
2013-02-20 08:10:01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - SIEĆ WODOCIAGOWA

 
2013-02-19 16:26:12
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

 
2013-02-19 16:25:17
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 
2013-02-19 16:22:37
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY - SIEĆ WODOCIAGOWA

 
2013-02-19 16:20:04
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY - KANALIZACJA DESZCZOWA

 
2013-02-19 16:16:45
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY - BRANŻA DROGOWA

 
2013-02-19 16:08:57
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 
2013-02-19 16:03:30
OGŁOSZENIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2013r.
2. Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia z dnia 26.02.2013r. (zmiana terminu składania ofert).
3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.03.2013r.
2013-02-19 16:02:05