Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
2013-05-28 09:07:56
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni drogowej ul. Rolnej i ul. Grafitowej w Tupadłach w ramach zamówienia uzupełniającego.

 

Zamówienie dotyczy Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni drogowej w ul. Rolnej w Tupadłach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2013-04-16 14:09:54