Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
SIWZ

 

Szczegóły planowanego do powierzenia Wykonawcy zakresu zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Ogłoszenia o zamówieniach publicznych” – ZP – 31  Budowa letniej estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu, dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na wykonanie robót budowlano-montażowych, pod adresem:  http://bip.wladyslawowo.pl/index.php

Wykonawca winien zapoznać się z SIWZ, dokumentacją techniczną oraz pytaniami i odpowiedziami do SIWZ.

2013-09-27 14:43:58
Ogłoszenia

 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.09.2013r. Nr 393668.
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.10.2013R. nR 423948.
2013-09-27 14:42:29