Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej we Władysławowie z dnia 22 października 2014r. o przyznanych numerach list komitetom wyborczym, które zgłosiły kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Władysławowa 

 

  

KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej we Władysławowie

z dnia  22 października 2014r.

o  przyznanych numerach list komitetom wyborczym, które zgłosiły kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Władysławowa, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

 

Na podstawie  art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Miejska Komisja Wyborcza we Władysławowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach dla list komitetów wyborczych, które zgłosiły kandydatów do Rady Miejskiej Władysławowa, w wyborach  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 22 października 2014r. losowania Miejska Komisja Wyborcza we Władysławowie, w pierwszej kolejności, nadała numery listom komitetów, które zarejestrowały kandydatów w więcej niż jednym okręgu na terenie Gminy Miasta Władysławowo:

 

Numer 13       KWW Roman Czerwiński dla Gminy Władysławowo

Numer 14       KWW Mała Ojczyzna

Numer 15       Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Cern

Numer 16       KWW Stanisław Dehling

Numer 17       KW Twój Ruch

Numer 18       KWW Pozytywne Zmiany

 

W drugie kolejności Miejska Komisja Wyborcza nadała numer liście komitetu, który zarejestrował swojego kandydata tylko w jednym okręgu na terenie Gminy Miasta Władysławowo:

 

Numer 19 -     Komitet Wyborczy Wyborców „Nasza Jastrzębia” Maria Retka

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

we Władysławowie

/-/ Elżbieta Kortas

 

 


Liczba odwiedzin : 791
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-10-23 09:54:26
Czas publikacji: 2014-10-23 09:54:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak