Informacja o publicznym losowaniu do składów obwodowych komisji wyborczych 

 

  

INFORMACJA

Miejskiej Komisji Wyborczej we Władysławowie

z dnia  20 października 2014r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U,. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami), § 13 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informuje, że w dniu 22 października 2014r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 w sali konferencyjnej (sala nr 103) odbędzie się publiczne losowanie po 8 osób do następujących obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasta Władysławowo, które zostaną powołane do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.:

 

1)         Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 we Władysławowie – spośród 11 zgłoszonych kandydatów,

 

2)         Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 we Władysławowie – spośród 11 zgłoszonych kandydatów,

 

3)         Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 we Władysławowie – spośród 11 zgłoszonych kandydatów,

 

4)         Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 we Władysławowie – spośród 10 zgłoszonych kandydatów,

 

5)         Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 we Władysławowie – spośród 10 zgłoszonych kandydatów,

 

6)         Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Chałupach – spośród 10 zgłoszonych kandydatów,

 

7)         Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Chłapowie – spośród 10 zgłoszonych kandydatów,

 

8)         Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Tupadłach – spośród 11 zgłoszonych kandydatów,

 

9)         Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Rozewiu – spośród 11 zgłoszonych kandydatów,

 

10)       Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Jastrzębiej Górze – spośród 12 zgłoszonych kandydatów,

 

11)       Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Ostrowie – spośród 11 zgłoszonych kandydatów,

 

12)       Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Karwi – spośród 10 zgłoszonych kandydatów.

 

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Elżbieta Kortas

 


Liczba odwiedzin : 849
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-10-21 08:35:54
Czas publikacji: 2014-10-21 08:35:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak