Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Władysławowa z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Władysławowo za 2015 rok oraz innych informacji

2016-04-28 12:43:45
Uchwała Nr 009/g329/R/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Gdańsku z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Władysławowa za 2015 rok

2016-04-13 16:31:57
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Władysławowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2015 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie oraz informacji o stanie mienia komunalnego

2016-03-21 16:01:38
Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Władysławowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2015 rok

2016-03-21 15:59:21
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015

2016-03-09 11:02:07
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 4 kwartał 2015

2016-03-09 10:49:41
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stany na koniec 4 kwartału 2015 roku

2016-03-09 10:46:43
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

2016-03-09 10:44:57
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

2016-03-09 10:43:21
Uchwała Nr 262/g131/P/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Gdańsku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Władysławowo na 2016 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

2015-12-08 01:07:39