Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 78442

2015-04-09 08:18:42
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-03-31 12:51:17
pytania i odpowiedzi do SIWZ, uzupełnienie SIWZ z dnia 10.03.2015r.

2015-03-10 16:01:22
Pytania i odpowiedzi do SIWZ, modyfikacja SIWZ

 

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

- termin składania ofert: 13.03.2015r., godz. 10:00,

- termin otwarcia ofert: 13.03.2015r. godz. 10:15.

2015-03-04 10:56:25
Zmiany do projektu

 
2015-02-23 16:40:30
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

 
2015-02-23 16:38:04
Projekt Wykonawczy - dokumentacja geologiczno-inżynierska

 INFORMACJA
Zamawiający w dniu 24.02.2015r. dodał dokument:
Dokumentacja_geologiczna_inzynierska_plan_sytuacyjny.pdf
2015-02-23 16:35:01
Projekt Wykonawczy - część energetyczna - etap 2

 
2015-02-23 16:33:47
Projekt Wykonawczy - część energetyczna - etap 1

 
2015-02-23 16:31:34
Projekt Wykonawczy - część teletechniczna - etap 2

 
2015-02-23 16:30:14