Zaproszenie 

 

  

Zaproszenie na I sesję Rady Miejskiej Władysławowa kadencji 2014-2018

 Informuję, że na podstawie art. 20 ust. 2  oraz 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) Komisarz Wyborczy w Gdańsku zwołuje pierwszą sesję Rady Miejskiej Władysławowa na dzień 1 grudnia 2014 r. na godzinę 14.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, sala 103, w celu złożenia przez radnych ślubowania, o treści określonej w art. 23a ust. 1 ww. ustawy.  Porządek obrad:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej przez radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji,
  2. Stwierdzenie quorum,
  3. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze na radnego,
  4. Ślubowanie radnych,
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
  6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora,
  7. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  8. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Serdecznie zapraszam.

Burmistrz Miasta, Grażyna Cern

 

 


Liczba odwiedzin : 849
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-11-26 08:29:27
Czas publikacji: 2014-11-26 08:29:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak