Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
PROTOKÓŁ ZEBRANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 04.10.2012r.

 
2012-10-05 13:59:07
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

 1. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 01.10.2012r. + przedmiar robót dla branzy elektrycznej.
2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 04.10.2012r.
2012-10-01 12:31:16
KOSZTORYS NAKŁADCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA

 
2012-09-27 09:24:08
KOSZTORYSY NAKŁADCZE - BRANŻA SANITARNA

 
2012-09-27 09:21:32
KOSZTORYSY NAKŁADCZE - BRANŻA DROGOWA

 
2012-09-27 09:20:16
PROJEKT BUDOWLANY

 
2012-09-27 09:06:53
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 


Zamawiający zwołuje zebranie wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zebranie odbędzie się w dniu  04.10.2012r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19  pok. 309.

2012-09-27 09:04:59
OGŁOSZENIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.09.2012r.
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty + załączniki
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 08.11.2012r.
2012-09-27 09:03:56