Oświadczenie majątkowe 

 

Oświadczenie majątkowe Burmistrza

 

Burmistrz jest zobowiązany do złożenia właściwemu Wojewodzie oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Pierwsze oświadczenie majątkowe Burmistrz składa w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia Burmistrz jest zobowiązany dołączyć informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez burmistrza  co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe

 

Załączniki

Pierwsze oświdczenie majatkowe kadencja 2018-2023.pdf

Data: 2019-02-25 09:49:23 Rozmiar: 925.03k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenia majątkowe Burmistrza 2014-2018.zip

Data: 2019-02-25 09:53:08 Rozmiar: 5.06M Format: .zip Pobierz

Liczba odwiedzin : 2785
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Niemirska-Thiel Małgorzata
Czas wytworzenia: 2015-01-23 13:02:31
Czas publikacji: 2019-02-25 09:53:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak