Oświadczenie majątkowe 

 

Oświadczenie majątkowe Burmistrza

 

Burmistrz jest zobowiązany do złożenia właściwemu Wojewodzie oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Pierwsze oświadczenie majątkowe Burmistrz składa w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia Burmistrz jest zobowiązany dołączyć informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez burmistrza  co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe

 

Załączniki

pierwsze_oswiadczenie_majatkowe__kadencja_2014-2018.pdf

Data: 2015-03-20 18:48:17 Rozmiar: 664.25k Format: .pdf Pobierz

oświadczenie majątkowe za 2014.pdf

Data: 2015-06-24 09:23:46 Rozmiar: 818.22k Format: .pdf Pobierz

oświadczenie majatkowe za 2015r..pdf

Data: 2016-05-02 09:49:58 Rozmiar: 832.36k Format: .pdf Pobierz

Skan korekty ośw.majatkowego za 2015 r.Burmistrza Władysławowa-R.Kużel.(2865672_2118211).pdf

Data: 2016-11-24 15:48:57 Rozmiar: 951.94k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie majątkowego za 2016r. R.Kużel-Burmistrza Władysławowa..pdf

Data: 2017-03-15 10:04:02 Rozmiar: 828.02k Format: .pdf Pobierz

skan ośw. majątkowego za 2017 r. Burmistrz Władysławowa.(3985016_3306522).pdf

Data: 2018-04-09 10:57:34 Rozmiar: 752.86k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie majatkowe - koniec kadencji.pdf

Data: 2018-11-08 09:57:09 Rozmiar: 1.04M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2688
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Niemirska-Thiel Małgorzata
Czas wytworzenia: 2015-01-23 13:02:31
Czas publikacji: 2018-11-08 09:57:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak