Kompetencje Zastępcy Burmistrza (NB) 

 
 


Kompetencje Zastępcy Burmistrza  Władysławowa:

1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

2. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, Strażą Miejską,Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

3. wydaje decyzje administracyjne z zakresu działania podległego referatu,

4. wykonuje inne czynności w imieniu burmistrza na podstawie udzielonego notarialnie pełnomocnictwa.

 

Liczba odwiedzin : 931
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Frąckowiak
Czas wytworzenia: 2003-09-29 11:58:43
Czas publikacji: 2018-05-30 10:02:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak