Kompetencje Sekretarza 

 
 

Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad: Biurem Obsługi Interesanta, Sekretariatem Burmistrza, Biurem Rady Miejskiej, stanowiskami ds. ewidencji działalności gospodarczej i turystyki, inspektorem ds. administracji budynku, zespołem informatyków, zespołem radców prawnych, pracownikami obsługi.
Kompetencje Sekretarz Władysławowa:

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
2) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
3) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
5) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
6) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
7) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
8) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyrobami i spisami,
9) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
10) współpraca z Radą Miejską i nadzór pracy Biura Rady,
11) współpraca z sołectwami, samorządami mieszkańców i zapewnienie udziału przedstawiciela Burmistrza Miasta na zebraniach sołectw i samorządów,
12) prowadzenie rejestru zgłoszeń skarg i wniosków oraz dokumentacji ich załatwienia,
13) rozstrzyganie spraw kompetencyjnych pomiędzy komórkami Urzędu i samodzielnymi stanowiskami.

 

Załączniki

Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - p. Małgorzata Niemirska-Thiel - Sekret.pdf

Data: 2018-05-30 09:56:21 Rozmiar: 1.35M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 694
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2003-09-29 12:13:12
Czas publikacji: 2018-05-30 09:56:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak