Kompetencje Skarbnika  

 

Kompetencje Skarbika Miasta

 


Kompetencje Skarbnika Miasta Władysławowa:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
4) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
5) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
6) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,
7) informowanie Rady Miejskiej o odmowie złożenia kontrasygnaty, względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować,
8) prowadzenie rozliczeń z sołectwami i samorządami mieszkańców,
9) dokonywanie analizy budżetu i na bieżąco informowanie Burmistrza Miasta o jego realizacji.

 

Załączniki

Oświadczenie majatkowe za rok 2017- p. Elżbieta Janusch - Skarbnik Gminy.pdf

Data: 2018-05-30 09:55:47 Rozmiar: 1.7M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 559
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2003-09-29 12:15:41
Czas publikacji: 2018-05-30 09:55:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak