Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie NR 84/2015 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.04.2015 w sprawie ustalenie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego we Władysławowie

2017-03-24 09:50:04
Zarządzenie NR 176/2015 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.08.2015 w sprawie ustalenia opłaty stanowiącej wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność, będących w użytkowaniu wieczystym bądź we władaniu Gminy Władysławowo

2016-11-15 08:15:54
Zarządzenie NR 192/2015 Burmistrza Władysławowa z dnia 02.09.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie

2016-04-06 09:51:06
Zarządzenie NR 195/2015 Burmistrza Władysławowa z dnia 04.09.2015 w sprawie polityki bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim we Władysławowie oraz przyjęcia instrukcji zarządzania systemem informatycznym

2016-01-21 10:13:26
Zarządzenie NR 276/2015 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.12.2015 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok

2016-01-14 16:27:09
Zarządzenie NR 275/2015 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.12.2015 w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 272/2015 Burmistrza Władysławowa z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

2016-01-14 16:26:31
Zarządzenie NR 274/2015 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.12.2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2016-01-13 11:06:07
Zarządzenie NR 273/2015 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.12.2015 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok

2016-01-13 11:03:29
Zarządzenie NR 272/2015 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.12.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

2016-01-13 10:58:19
Zarządzenie NR 271/2015 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.12.2015 w sprawie wyłączenia obowiązku zamieszczania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zapytania ofertowego dla zadania związanego z zakupem podświetlonego pylona(witacza) w kwocie 12.000 zł. ze środków finansowych, przeznaczonych na działalność statutową Osiedla Hallerowo

2016-01-13 10:54:38