Praktyki i staże w Urzędzie Miejskim we Władysławowie 

 
 

PRAKTYKI

Informujemy o możliwości odbycia bezpłatnej praktyki w Urzędzie Miejskim we Władysławowie:

  • studenckiej (na podstawie umowy z właściwą uczelnią wyższą),
  • absolwenckiej: skierowanej do osób, które ukończyły co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30. roku życia

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie podpisanego odręcznie podania z podanym nr telefonu (min. miesiąc przed planowanym terminem praktyk) do Referatu Organizacyjno-Prawnego, tel. 58 674-54-37 (39)

STAŻE

Urząd organizuje również staże dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku. Kandydatów na staż kieruje Urząd Pracy. Decyzję o przyjęciu kandydata na staż podejmuje Sekretarz. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie podpisanego odręcznie podania z podanym nr telefonu do Referatu Organizacyjno-Prawnego, tel. 58 674-54-37 (39)

 

Liczba odwiedzin : 1815
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2015-03-21 21:24:35
Czas publikacji: 2015-03-21 21:27:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak