Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Honorowi Obywatele

Zgodnie z § 56 Statutu Miasta Władysławowa, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/386/2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 maja 2013r. 

  1. Rada może osobie szczególnie zasłużonej dla Miasta nadać tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Władysławowa” według zasad określonych odrębną uchwałą.
  2. Wniosek o nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Władysławowa" może złożyć:

1) Burmistrz,

2) zwykła większość ustawowego składu Rady,

3) grupa 100 mieszkańców  Gminy,

4) zarząd jednostki pomocniczej lub prezes organizacji pozarządowej wraz z listą 100 osób popierających wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela.

3. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami ze strony Miasta.

4. Pozbawienie tytułu Honorowego Obywatela następuje w taki sposób jak nadanie.

Tytuł: "Honorowy Obywatel Miasta Władysławowa", otrzymali:

1. Śp. prof. Eugeniusz Brańka

2. Klaus Wiessn

3. Prof. Krzysztof Penderecki 

4. Adam Drzeżdżon

5. Ks. Krzysztof Antoń 

2016-03-01 10:49:53
Ustanowienie tytułu "Przyjaciel Gminy Władysławowo" i "Bursztynowy Łosoś"

Tytuł „Bursztynowy Łosoś”, nadaje się instytucji lub organizacji, która swoją działalnością przyczyniła się do promocji Gminy Władysławowo poprzez gospodarczy, oświatowy, kulturalny lub społeczny jej rozwój,

Tytuł „Przyjaciel Gminy Władysławowa”,  nadaje się osobie fizycznej – turystom, którzy przyjeżdżają na teren Gminy Władysławowo i tu wypoczywają minimum 15 lat.

2016-03-01 10:49:23