Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Honorowi Obywatele

Zgodnie z §56 ust. 1 Statutu Gminy Władysławowo, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIII/246/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rada Miejska może osobie szczególnie zasłużonej dla Gminy nadać tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Władysławowa” . Wniosek o nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Władysławowa" może złożyć:

1) Burmistrz,

2) zwykła większość ustawowego składu Rady,

3) grupa 100 mieszkańców  Gminy,

4) zarząd jednostki pomocniczej lub prezes organizacji pozarządowej wraz z listą 100 osób popierających wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela.

Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Szczegółowe zasady nadawania  tytułu HOGW zostały określone uchwałą nr XXVIII/310/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. (zamieszczono poniżej).

Dotychczas tytuł: "Honorowy Obywatel Miasta Władysławowa", otrzymali:

1. Śp. prof. Eugeniusz Brańka

2. Klaus Wiessn

3. Prof. Krzysztof Penderecki 

4. Adam Drzeżdżon

5. Ks. Krzysztof Antoń 

2017-07-24 12:23:40
Ustanowienie tytułu "Przyjaciel Gminy Władysławowo" i "Bursztynowy Łosoś"

Tytuł „Bursztynowy Łosoś”, nadaje się instytucji lub organizacji, która swoją działalnością przyczyniła się do promocji Gminy Władysławowo poprzez gospodarczy, oświatowy, kulturalny lub społeczny jej rozwój,

Tytuł „Przyjaciel Gminy Władysławowa”,  nadaje się osobie fizycznej – turystom, którzy przyjeżdżają na teren Gminy Władysławowo i tu wypoczywają minimum 15 lat.

2016-03-01 10:49:23