2003 rok (NB) 

 
2003 rok (NB) 

Uchwały podjęte na XI Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 29 sierpnia 2003r.:

1. Uchwała Nr XI/76/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie nadanie nowej nazwy ulicy na terenie administracyjnym miasta Władysławowa.

2. Uchwała Nr XI/82/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21, 411/4, 411/8, 412,413, 410/25, 410/24, 410/1, 398/7, 400, 401, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/8 oraz części działek nr 410/2 i 399/5 karta mapy 5 obręb Chłapowo w mieście Władysławowie.

3. Uchwała Nr XI/83/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21, 411/4, 411/8, 412, 413, 410/25, 410/24, 410/1, 398/7, 400, 401, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/8 oraz części działek nr 410/2 i 399/5 karta mapy 5 obręb Chłapowo w mieście Władysławowie.

Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 22 października 2003r.:

1. Uchwała Nr XII/86/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Władysławowo.

2. Uchwała Nr XII/87/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r.

3. Uchwała Nr XII/88/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r.

4. Uchwała Nr XII/89/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r.

5. Uchwała Nr XII/90/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r.

6. Uchwała Nr XII/91/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r.

7. Uchwała Nr XII/92/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r.

8. Uchwała Nr XII/93/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r.

9. Uchwała Nr XII/94/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r. w sprawie zmiany granic jednostki pomocniczej osiedla w Rozewiu na terenie administracyjnym m. Władysławowa określonych uchwałą Rady Miejskiej we Władysławowie Nr XLV/348/2002 z dnia 24 kwietnia 2002r.

10. Uchwała Nr XII/95/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r.

11. Uchwała Nr XII/96/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r. w sprawie ustalenia stawek stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów rolnych, będących własnością Gminy Władysławowo.

12. Uchwała Nr XII/97/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolnych gruntów i lokali użytkowych, będących własnością Gminy Władysławowo.

13. Uchwała Nr XII/98/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r.

14. Uchwała Nr XII/99/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Władysławowie.

15. Uchwała Nr XII/100/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądów powszechnych na kadencję 2004-2008.

Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27 listopada 2003r.:

1. Uchwała Nr XIII/101/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmian budżetu. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

2. Uchwała Nr XIII/102/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa na rok 2004.

3. Uchwała Nr XIII/103/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.

4. Uchwała Nr XIII/104/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.

5. Uchwała Nr XIII/105/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.

6. Uchwała Nr XIII/106/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.

7. Uchwała Nr XIII/107/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia odatku leśnego w 2004 roku.

8. Uchwała Nr XIII/108/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym miasa Władysławowa.

9. Uchwała Nr XIII/109/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami w roku 2004 we Władysławowie.

10. Uchwała Nr XIII/110/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie nadania ststutu Zespołowi Szkół Nr 1 we Władysławowie.

11. Uchwała Nr XIII/111/2003 z dnia 27 listopada 2003r.

12. Uchwała Nr XIII/112/2003 z dnia 27 listopada 2003r.

13. Uchwała Nr XIII/113/2003 z dnia 27 listopada 2003r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 22 grudnia 2003r.:

1. Uchwała Nr XIV/114/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie zmian budżetu na rok 2003. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

2. Uchwała Nr XIV/115/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Władysławowa podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Miasta, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

3. Uchwała Nr XIV/116/2003Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Władysławowo na 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

4. Uchwała Nr XIV/117/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 grudnia 2003r.

5. Uchwała Nr XIV/118/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 grudnia 2003r.

6. Uchwała Nr XIV/119/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 grudnia 2003r.

7. Uchwała Nr XIV/120/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 grudnia 2003r.

8. Uchwała Nr XIV/121/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie administracyjnym miasta Władysławowa.

9. Uchwała Nr XIV/122/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 grudnia 2003r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

10. Uchwała Nr XIV/123/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 grudnia 2003r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

11. Uchwała Nr XIV/124/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy miasta Władysławowa.  

Liczba odwiedzin : 502
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kolp
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2006-01-05 12:21:14
Czas publikacji: 2006-01-05 12:21:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak