Informacja o zawartym porozumieniu na utrzymanie i zakładanie nowych terenów zieleni miejskiej na terenach zielonych na obszarze Gminy Władysławowo 

 
 

Burmistrz Władysławowa informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji z ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78, zawarto porozumienie na wykonywanie usług związanych z utrzymaniemistniejących  i zakładaniem nowych terenów zieleni miejskiej na terenach zielonych na obszarze Gminy Władysławowo.

 

Wynagrodzenie: 318.650,74 zł brutto.

Porozumienie zawarto na okres od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.03.2016r.

 

Liczba odwiedzin : 545
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2015-04-16 11:36:06
Czas publikacji: 2015-04-16 11:40:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak