2004 rok (NB) 

 
2004 rok (NB) 

Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28 stycznia 2004r.:

1. Uchwała Nr XIV/125/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie Budżetu Miasta Władysławowa na rok 2004.

2. Uchwała Nr XIV/126/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 stycznia 2004r.

3. Uchwała Nr XIV/127/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 stycznia 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

4. Uchwała Nr XV/128/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 stycznia 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

5. Uchwała Nr XV/129/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 stycznia 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

6. Uchwała Nr XV/130/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 stycznia 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

7. Uchwała Nr XV/131/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 stycznia 2004r.

8. Uchwała Nr XV/132/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wysokości dodatków mieszkaniowych.

9. Uchwała Nr XV/133/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/116/2003 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Władysławowo na rok 2004.

Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27 lutego 2004r.:

1. Uchwała Nr XVI/134/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r.

2. Uchwała Nr XVI/135/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r

3. Uchwała Nr XVI/136/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r

4. Uchwała Nr XVI/137/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie administracyjnym miasta Władysławowa Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

5. Uchwała Nr XVI/138/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

6. Uchwała Nr XVI/139/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r

7. Uchwała Nr XVI/140/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

8. Uchwała Nr XVI/141/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

9. Uchwała Nr XVI/142/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

10. Uchwała Nr XVI/143/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r

11. Uchwała Nr XVI/144/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

12. Uchwała Nr XVI/145/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

13. Uchwała Nr XVI/146/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

14. Uchwała Nr XVI/147/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

15. Uchwała Nr XVI/148/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

16. Uchwała Nr XVI/149/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

17. Uchwała Nr XVI/150/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

18. Uchwała Nr XVI/151/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

19. Uchwała Nr XVI/152/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

20. Uchwała Nr XVI/153/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r

21. Uchwała Nr XVI/154/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

22. Uchwała Nr XVI/155/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

23. Uchwała Nr XVI/156/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

24. Uchwała Nr XVI/157/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

25. Uchwała Nr XVI/158/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

26. Uchwała Nr XVI/159/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

27. Uchwała Nr XVI/160/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

28. Uchwała Nr XVI/161/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

29. Uchwała Nr XVI/162/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

30. Uchwała Nr XVI/163/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

31. Uchwała Nr XVI/164/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

32. Uchwała Nr XVI/165/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

33. Uchwała Nr XVI/166/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

34. Uchwała Nr XVI/167/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

35. Uchwała Nr XVI/168/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

36. Uchwała Nr XVI/169/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

37. Uchwała Nr XVI/170/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

38. Uchwała Nr XVI/171/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

39. Uchwała Nr XVI/172/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

40. Uchwała Nr XVI/173/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

41. Uchwała Nr XVI/174/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2004r

Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25 marca 2004r.:

1. Uchwała Nr XVII/175/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z wykonania budżetu za 2003 rok.

2. Uchwała Nr XVII/176/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r w sprawie zmian budżetu na rok 2004 Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

3. Uchwała Nr XVII/177/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic obwodów szkół na terenie Gminy Miasta Władysławowa

4. Uchwała Nr XVII/178/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r w sprawie refundacji kosztów dotacji ponoszonych przez Miasto Puck w zakresie dotacji udzielanej na wychowanków uczęszczających do przedszkola funkcjonującego na terenie Miasta Puck, będących mieszkańcami Gminy Władysławowo.

5. Uchwała Nr XVII/179/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r w sprawie refundacji kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Krokowa w zakresie dotacji udzielanej na wychowanków uczęszczających do przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy Krokowa, będących mieszkańcami Gminy Władysławowo.

6. Uchwała Nr XVII/180/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r w sprawie kupna lokalu mieszkalnego ul. Abrahama 3/57 we Władysławowie

7. Uchwała Nr XVII/181/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

8. Uchwała Nr XVII/182/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

9. Uchwała Nr XVII/183/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

10. Uchwała Nr XVII/184/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r

11. Uchwała Nr XVII/185/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r

12. Uchwała Nr XVII/186/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r

13. Uchwała Nr XVII/187/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r

14. Uchwała Nr XVII/188/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r

15. Uchwała Nr XVII/189/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r

16. Uchwała Nr XVII/190/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r

17. Uchwała Nr XVII/191/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r

18. Uchwała Nr XVII/192/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

19. Uchwała Nr XVII/193/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 marca 2004r

Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28 kwietnia 2004r.:

1. Uchwała Nr XVIII/194/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r

2. Uchwała Nr XVIII/195/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r

3. Uchwała Nr XVIII/196/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie zmian budżetu na rok 2004 Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

4. Uchwała Nr XVIII/197/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

5. Uchwała Nr XVIII/198/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

6. Uchwała Nr XVIII/199/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie przekazania Miejskiej Bibliotece Publicznej we Władysławowie - pomieszczeń Urzędu Miejskiego we Władysławowie, przy ul. Gen. J.Hallera 19

7. Uchwała Nr XVIII/200/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

8. Uchwała Nr XVIII/201/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie statutu sołectwa/samorządu mieszkańców

9. Uchwała Nr XVIII/202/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie statutu sołectwa/samorządu mieszkańców

10. Uchwała Nr XVIII/203/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie statutu sołectwa/samorządu mieszkańców

11. Uchwała Nr XVIII/204/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie statutu sołectwa/samorządu mieszkańców

12. Uchwała Nr XVIII/205/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie statutu sołectwa/samorządu mieszkańców

13. Uchwała Nr XVIII/206/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie statutu sołectwa/samorządu mieszkańców

14. Uchwała Nr XVIII/207/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie statutu sołectwa/samorządu mieszkańców

15. Uchwała Nr XVIII/208/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie statutu sołectwa/samorządu mieszkańców

16. Uchwała Nr XVIII/209/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie statutu sołectwa/samorządu mieszkańców

17. Uchwała Nr XVIII/210/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie statutu sołectwa/samorządu mieszkańców

Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 2 czerwca 2004r.:

1. Uchwała Nr XIX/211/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

2. Uchwała Nr XIX/212/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

3. Uchwała Nr XIX/213/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

4. Uchwała Nr XIX/214/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

5. Uchwała Nr XIX/215/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

6. Uchwała Nr XIX/216/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

7. Uchwała Nr XIX/217/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

8. Uchwała Nr XIX/218/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

9. Uchwała Nr XIX/219/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

10. Uchwała Nr XIX/221/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

11. Uchwała Nr XIX/222/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

12. Uchwała Nr XIX/223/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

13. Uchwała Nr XIX/224/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

14. Uchwała Nr XIX/225/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r w sprawie środków specjalnych gromadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie

15. Uchwała Nr XIX/226/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r w sprawie zmian budżetu na rok 2004

16. Uchwała Nr XIX/227/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

17. Uchwała Nr XIX/228/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

18. Uchwała Nr XIX/229/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

19. Uchwała Nr XIX/230/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

20. Uchwała Nr XIX/231/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

21. Uchwała Nr XIX/232/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r

22. Uchwała Nr XIX/233/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 czerwca 2004r w sprawie przyjecia Planu odnowy i rozwoju Sołectwa Chłapowo i zabezpieczenia środków na Realizację Pomorskiego Programu Odnowy Wsi w roku 2004


Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 2 sierpnia 2004r.:

1. Uchwała Nr Nr XXI/234/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 sierpnia 2004r. w sprawie zmian budżetu na rok 2004

2. Uchwała Nr XXI/235/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy - Miasta Władysławowa

Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 8 września 2004r.:

1. Uchwała Nr XXII/236/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

2. Uchwała Nr XXII/237/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

3. Uchwała Nr XXII/238/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

4. Uchwała Nr XXII/239/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

5. Uchwała Nr XXII/240/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

6. Uchwała Nr XXII/241/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

7. Uchwała Nr XXII/242/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

8. Uchwała Nr XXII/243/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

9. Uchwała Nr XXII/244/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

10. Uchwała Nr XXII/245/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

11. Uchwała Nr XXII/246/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

12. Uchwała Nr XXII/247/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

13. Uchwała Nr XXII/248/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r.

14. Uchwała Nr XXII/249/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r.

15. Uchwała Nr XXII/250/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 8 września 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 20 października 2004r.:

1. Uchwała Nr XXIII/251/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 października 2004r. w sprawie zmian budżetu na rok 2004 Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

2. Uchwała Nr XXIII/252/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 października 2004r. w sprawie systemu doradztwa metodycznego nauczycieli.

3. Uchwała Nr XXIII/253/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 października 2004r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Miasto Władysławowo w zakresie dotacji udzielanej na wychowanków uczęszczających do przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy Miasta Władysławowa, będących mieszkańcami Miasta Wejherowo.

4. Uchwała Nr XXIII/254/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 października 2004r. w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego symbolem CHP-3, dla obszaru działek nr 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21, 411/4, 411/8, 412, 413, 410/25, 410/24, 410/1, 398/7, 400, 401, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/8 oraz części działek nr 410/2 i 399/5 karta mapy 5 obręb Chłapowo w mieście Władysławowie. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

5.Uchwała Nr XXIII/255/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 października 2004r. w sprawie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego symbolem CHP-3, dla obszaru działek nr 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21, 411/4, 411/8, 412, 413, 410/25, 410/24, 410/1, 398/7, 400, 401, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/8 oraz części działek nr 410/2 i 399/5 karta mapy 5 obręb Chłapowo w mieście Władysławowie. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

6. Uchwała Nr XXIII/256/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 października 2004r.

7. Uchwała Nr XXIII/257/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 października 2004r.

8. Uchwała Nr XXIII/258/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 października 2004r.

9. Uchwała Nr XXIII/259/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 października 2004r.

10. Uchwała Nr XXIII/260/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 października 2004r.

11. Uchwała Nr XXIII/261/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 października 2004r.

12. Uchwała Nr XXIII/262/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 października 2004r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżąwę nierolnych gruntów i lokali użytkowych, będących własnością Gminy Władysławowa.

13. Uchwała Nr XXIII/263/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 października 2004r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów rolnych, będących własnością Gminy Władysławowa.

14. Uchwała Nr XXIII/264/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 20 października 2004r.

Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 8 listopada 2004r.:

1. Uchwała Nr XXIV/265/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwaijących uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005 Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

2. Uchwała Nr XXIV/266/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia projektu pn. \"Pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Miasta Władysławowa\"

Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 listopada 2004r.:

1. Uchwała Nr XXV/267/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa na rok 2005

2. Uchwała Nr XXV/268/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stwek opłaty targowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa na rok 2005

3. Uchwała Nr XXV/269/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa na rok 2005

4. Uchwała Nr XXV/270/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa na rok 2005

5. Uchwała Nr XXV/271/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa na rok 2005

6. UchwałUchwała Nr XXV/272/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego w 2005 roku

7. Uchwała Nr XXV/273/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym miasta Władysławowa na 2005 rok

8. Uchwała Nr XXV/274/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2005 rok Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

9. Uchwała Nr XXV/275/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie przystąpienia do opracowania \"Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych\"

10. Uchwała Nr XXV/276/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami w roku 2005 we Władysławowie

11. Uchwała Nr XXV/277/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

12. Uchwała Nr XXV/278/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r.

13. Uchwała Nr XXV/279/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r.

14. Uchwała Nr XXV/280/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego symbolem CHP-3, dla obszaru działek nr 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21, 411/4, 411/8, 412, 413, 410/25, 410/24, 410/1, 398/7, 400, 401, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/8 oraz części działek nr 410/2 i 399/5 karta mapy 5 obręb Chłapowo w mieście Władysławowie Uzasadnienie do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

15. Uchwała Nr XXV/281/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego symbolem CHP-3, dla obszaru działek nr 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21, 411/4, 411/8, 412, 413, 410/25, 410/24, 410/1, 398/7, 400, 401, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/8 oraz części działek nr 410/2 i 399/5 karta mapy 5 obręb Chłapowo w mieście Władysławowie Uzasadnienie do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

16. Uchwała Nr XXV/282/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Władysławowo do kategorii dróg gminnych Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

17. Uchwała Nr XXV/283/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r.

18. Uchwała Nr XXV/284/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r.

19. Uchwała Nr XXV/285/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r. Załączniki do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

20. Uchwała Nr XXV/286/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 listopada 2004r.

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 22 grudnia 2004r.:

1. Uchwała Nr XXVI/287/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Władysławowo na 2004r.

2. Uchwała Nr XXVI/288/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie przystąpienia Gminy-Miasta Władysławowo do stowarzyszenia pod nazwą \"Pomorskie w Unii Europejskiej\" z siedzibą w Gdańsku

3. Uchwała Nr XXVI/289/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r.

4. Uchwała Nr XXVI/290/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia diet radnego Rady Miejskiej Władysławowa oraz określenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy

5. Uchwała Nr XXVI/291/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r.

6. Uchwała Nr XXVI/292/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r.

7. Uchwała Nr XXVI/293/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r.

8. Uchwała Nr XXVI/294/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r.

9. Uchwała Nr XXVI/295/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM MIASTA WŁADYSŁAWOWA, oznaczonego symbolem WSR-2 Uzasadnienie do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

10. Uchwała Nr XXVI/296/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM MIASTA WŁADYSŁAWOWA, oznaczonego symbolem WSR-2 Uzasadnienie do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

11. Uchwała Nr XXVI/297/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM MIASTA WŁADYSŁAWOWA, oznaczonego symbolem WSR-2 Uzasadnienie do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

12. Uchwała Nr XXVI/298/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM MIASTA WŁADYSŁAWOWA, oznaczonego symbolem WSR-2 Uzasadnienie do Uchwały do wglądu w Biurze Rady tut. Urzędu pok. 205.

13. Uchwała Nr XXVI/299/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r.

14. Uchwała Nr XXVI/300/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r.

15. Uchwała Nr XXVI/301/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r.

16. Uchwała Nr XXVI/302/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie zmian budżetu na rok 2004

17. Uchwała Nr XXVI/303/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXV/273/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym miasta Władysławowa na 2005 rok

18. Uchwała Nr XXVI/304/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie Budżetu Miasta Władysławowa na rok 2005

19. Uchwała Nr XXVI/305/2004 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta Władysławowa
 

Liczba odwiedzin : 663
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kolp
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2006-01-05 12:29:15
Czas publikacji: 2006-01-05 12:29:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak