Informacja o zawartym porozumieniu  

 
 

Burmistrz Władysławowa informuje, że w wyniku negocjacji z ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78, zawarto porozumienie na utrzymanie terenów komunalnych na obszarze Gminy Władysławowo.

 

Usługi związane z bieżącym utrzymaniem terenów komunalnych, rozliczane będą w oparciu o stawki jednostowe ustalone w wyniku negocjacji i określone w Formularzu - kalkulacja ceny, stanowiacym załącznik do niniejszej informacji. Natomiast wynagrodzenie za bieżące i okresowe sprzątanie kąpielisk ustalono  na poziomie stawek stosowanych w okresie obowiązywania poprzedniego porozumienia, tj. porozumienia z  2014r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aneksem. W załączeniu harmonogram płatności, w którym określono wysokość wynagrodzenia orazt terminy płatności.

Termin realizacji zadania: do dnia 30.04.2016r.

 

Liczba odwiedzin : 591
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2015-05-28 11:46:26
Czas publikacji: 2015-05-28 12:40:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak