Informacja o zawartym porozumieniu 

 
 

Burmistrz Władysławowa informuje, że w wyniku negocjacji z ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78, zawarto porozumienie na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika i wjazdów na ul. Piastowskiej w Jastrzebiej Górze

 

Cena: 77 165,00 zł brutto

Termin realizacji: 08.06.2015r.

 

Liczba odwiedzin : 620
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2015-05-28 12:08:25
Czas publikacji: 2015-05-28 12:33:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak