2006-nowa kadencja (NB) 

 
2006-nowa kadencja (NB) 

Załączniki do uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej pok. 205.

Uchwały podjęte na I Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 23 listopada 2006r.:

1. Treść U C H W A Ł Y Nr I/1/2006 RADY MIEJSKIEJ WE WŁADYSŁAWOWIE z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Władysławowie

2. Treść U C H W A Ł Y Nr I/2/2006 RADY MIEJSKIEJ WE WŁADYSŁAWOWIE z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Władysławowie

3. Treść U C H W A Ł Y Nr I/3/2006 RADY MIEJSKIEJ WE WŁADYSŁAWOWIE z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej we Władysławowie

4. Treść U C H W A Ł Y Nr I/4/2006 RADY MIEJSKIEJ WE WŁADYSŁAWOWIE z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Władysławowa

5. Treść UCHWAŁY Nr I/5/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet radnego Rady Miejskiej Władysławowa, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy oraz określenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy


Uchwały podjęte na II Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 6 grudnia 2006r.:

1. Treść UCHWAŁY NR II/8/2006 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa

2. Treść UCHWAŁY NR II/9/2006 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa

3. Treść UCHWAŁY NR II/10/2006 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa

4. Treść UCHWAŁY NR II/11/2006 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/419/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa

5. Treść UCHWAŁY NR II/12/2006 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego

6. Treść UCHWAŁY NR II/13/2006 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego

7. Treść UCHWAŁY NR II/14/2006 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym miasta Władysławowa

8. Treść UCHWAŁY NR II/15/2006 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Władysławowo

9. Treść UCHWAŁY NR II/17/2006 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zmiany przedstawiciela Rady Miejskiej we Władysławowie w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pucku

10. Treść UCHWAŁY NR II/18/2006 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Związku Miast i Gmin Morskich

11. Treść UCHWAŁY NR II/19/2006 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Władysławowa


Uchwały podjęte na III Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 28 grudnia 2006r.:

1. Treść UCHWAŁYNR III/23/2006 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2006 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa

2. Treść UCHWAŁY NR III/24/2006 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie składu osobowego Miejskiego Zespołu Grantowego
 

Liczba odwiedzin : 633
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kolp
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2007-02-21 12:01:42
Czas publikacji: 2007-02-21 12:01:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak