2008 rok | Gmina Władysławowo"> 2008 rok | Gmina Władysławowo" />2008 rok | Gmina Władysławowo" />
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVIII/298/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie odołania Pani Grażyny Koprowskiej ze stanowiska Sekretarza Miasta Władysławowa.

Uchwała Nr XXVIII/298/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie odołania Pani Grażyny Koprowskiej ze stanowiska Sekretarza Miasta Władysławowa.
2008-12-23 14:38:55
Uchwała Nr XXVIII/297/2008 rady miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie deleguje się do Miejskiego Zespołu Grantowego dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2009r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr XXVIII/297/2008 rady miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie deleguje się do Miejskiego Zespołu Grantowego dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2009r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2008-12-23 14:33:38
Uchwała Nr XXVIII/296/2008 Rady miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego o pow. 29m2 położonego we Władysławowie przy ul. Gen. Hallera, usytuowanego na terenie działki nr 460/2 i 416/2 obręb 4, k.m. 5 na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działalność handlową całoroczną.

Uchwała Nr XXVIII/296/2008 Rady miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego o pow. 29m2 położonego we Władysławowie przy ul. Gen. Hallera, usytuowanego na terenie działki nr 460/2 i 416/2 obręb 4, k.m. 5 na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działalność handlową całoroczną.
2008-12-23 14:21:25
Uchwała Nr XXVIII/295/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie wyrazenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki stanowiącej własność Gminy Władysławowo, nr 460/2 obręb 4 karta mapy 5 położonej we Władysławowie przy ul. Gen. Hallera, na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działalność handlową całoroczną

Uchwała Nr XXVIII/295/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie wyrazenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki stanowiącej własność Gminy Władysławowo, nr 460/2 obręb 4 karta mapy 5 położonej we Władysławowie przy ul. Gen. Hallera, na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działalność handlową całoroczną
2008-12-23 14:15:30
Uchwała Nr XXVIII/294/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty naleznej Gminie Władysławowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXVIII/294/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty naleznej Gminie Władysławowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2008-12-23 13:57:07
Uchwała Nr XXVIII/293/2008 Rady miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu

Uchwała Nr XXVIII/293/2008 Rady miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu
2008-12-23 13:46:52
Uchwała Nr XXVIII/292/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie postanawia się przeznaczyć do sprzedaży w formie bezprzetargowej działkę nr 11/5, polożoną w obrębie 03 Władysławowo, karta mapy 1 na rzecz Energa - Operatio S.A z siedzibą w Gdańsku, z przeznaczeniem na wybudowanie stacji transformatowej.

Uchwała Nr XXVIII/292/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie postanawia się przeznaczyć do sprzedaży w formie bezprzetargowej działkę nr 11/5, polożoną w obrębie 03 Władysławowo, karta mapy 1 na rzecz Energa - Operatio S.A z siedzibą w Gdańsku, z przeznaczeniem na wybudowanie stacji transformatowej.
2008-12-23 13:41:26
Uchwała Nr XXVIII/291/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki stanowiącej własność Gminy Miasta Władysławowa, nr 41 obręb 3 karta mapy 2 położonej we Władysławowie, na okres do dn. 31.12.2009r. z przeznaczeniem na cele skladowe i sezonowe dojście do punktu handlowego.

Uchwała Nr XXVIII/291/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki stanowiącej własność Gminy Miasta Władysławowa, nr 41 obręb 3 karta mapy 2 położonej we Władysławowie, na okres do dn. 31.12.2009r. z przeznaczeniem na cele skladowe i sezonowe dojście do punktu handlowego.
2008-12-23 13:37:05
Uchwała Nr XXVIII/290/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawe w trybie bezprzetargowym terenu części działki stanowiącej własność Gminy Władysławowo, nr 107 obręb Chałupy, mapa 2 na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na tereny zielone.

Uchwała Nr XXVIII/290/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawe w trybie bezprzetargowym terenu części działki stanowiącej własność Gminy Władysławowo, nr 107 obręb Chałupy, mapa 2 na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na tereny zielone.
2008-12-23 13:27:23
Uchwała Nr XXVIII/289/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 382/7, nr 382/9 połozonych w obrębie 04 Władysławowo, karta mapy 5 będących własnością Gminy Władysławowo na działkę nr 381/1 położoną w obrębie 04 Władysławowo, karta mapy 5

Uchwała Nr XXVIII/289/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 17.12.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 382/7, nr 382/9 połozonych w obrębie 04 Władysławowo, karta mapy 5 będących własnością Gminy Władysławowo na działkę nr 381/1 położoną w obrębie 04 Władysławowo, karta mapy 5
2008-12-23 13:22:08