Informacja o zawartym porozumieniu 

 
 

Burmistrz Władysławowa informuje, że w wyniku negocjacji z ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78, zawarto porozumienie w sprawie wykonania prac związanych z budową dojść do przejść przez tory kolejowe (linia kolejowa nr 213 Reda - Hel) w miejscowości Chałupy w km: 34,554; 34,981; 35,134; 35,365 i 35,443.

 

Przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 55.000,00 zł brutto oraz wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robót polegających na montażu barierek ochronnych  w wysokości 220,00 zł netto/1 mb.

Termin realizacji: 30.09.2015r.

 

Liczba odwiedzin : 509
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2015-09-15 14:18:22
Czas publikacji: 2015-09-15 14:27:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak