Strategia Zrównoważonego Rozwoju OF NOU NORDA 

 
 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

 

Prezydent Miasta Gdyni, jako organ opracowujący projekty dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu pn. „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”, informuje, że w dniu 30.10.2015r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 
z perspektywą 2050 
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050.

Wyżej wymienione dokumenty oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są w okresie trwania konsultacji społecznych, tj. od 30.10.2015r. do 20.11.2015r., w Urzędzie Miejskim we Władysławowie Referat Gospodarki Komunalnej , Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska ul. Gen. Hallera 19 piętro III / pokój 308 w godzinach pracy Urzędu, tj. :

- poniedziałek – środa od godz 7.30 do godz. 15.30

- czwartek od godz 7.30 do godz. 17.00

- piątek od godz 7.30 do godz. 14.00

oraz w wersji elektronicznej – do pobrania poniżej. Uwagi do dokumentów w ramach konsultacji społecznych można składać w terminie od 30.10.2015r. do 20.11.2015r.

Uwagi należy:

  • składać pisemnie lub ustnie w Urzędzie Miejskim we Władysławowie – Biuro Obsługi Interesanta ul. Gen. Hallera 19, 84-120 Władysławowo , parter
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: umeuro@gdynia.pl

Uwagi złożone po dniu 20.11.2015r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 jest Prezydent Miasta Gdyni, po uwzględnieniu stanowiska Komitetu Monitorującego Realizację Projektu.

Konsultacje społeczne mają zasięg gmin obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA, tj.: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Kosakowo, Gminy Puck, Gminy Miasta Puck, Gminy Miasta Jastarni, Gminy Miasta Helu, Gminy Krokowa, Gminy Władysławowo, Gminy Choczewo, Gminy Miasta Łeby oraz Gminy Wicko.

 

Do pobrania:

1.    Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050
2.    Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050
3.    Formularz zgłaszania uwag

OF NOU NORDA

 

Załączniki

Prognoza OŚ_Strategia_NOU NORDA_tekst 20151016.pdf

Data: 2015-10-29 12:32:39 Rozmiar: 5.32M Format: .pdf Pobierz

Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju OF NOU NORDA.pdf

Data: 2015-10-29 12:32:39 Rozmiar: 6.67M Format: .pdf Pobierz

OF NOU NORDA_załączniki tekstowe.pdf

Data: 2015-11-02 14:14:35 Rozmiar: 2.9M Format: .pdf Pobierz

OF NOU NORDA_załącznik kartograficzny.PDF

Data: 2015-11-02 14:14:35 Rozmiar: 79.08M Format: .pdf Pobierz

Formularz składania uwag - Strategia dla OF NOU NORDA.doc

Data: 2015-11-10 11:00:16 Rozmiar: 403.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 700
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Nowak
Czas wytworzenia: 2015-10-29 12:32:19
Czas publikacji: 2015-11-10 11:00:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak