Informacja o zawartym porozumieniu 

 
 

Burmistrz Władysławowa informuje, że w wyniku negocjacji z ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78, zawarto porozumienie o zarządzanie lokalami stanowiącymi gminny zasób mieszkaniowy.

 

Cena: 32.717,16 zł brutto.

Wynagrodzenie za przeprowadzone usługi konserwacyjne oraz usunięcie awarii będzie rozliczane powykonawczo w oparciu o stawki czynników cenotwórczych:

- roboczogodzina: 13,00 zł netto,

- koszty pośrednie: 65%,

- koszty zakupu materiałów: 5%,

- zysk: 5%.

 

Termin realizacji: od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

 

Liczba odwiedzin : 341
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2016-01-05 08:56:43
Czas publikacji: 2016-01-05 09:02:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak