Informacja o zawartym porozumieniu 

 
 

Burmistrz Władysławowa informuje, że w wyniku negocjacji z ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78, zawarto porozumienie na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Władysławowie (PSZOK).

 

Wynagrodzenie za prowadzenie PSZOK: 138.000,00 zł brutto.

Wynagrodzenie za realizację usług w zakresie zagospodarowania odpadów ustalone zostanie w oparciu o rzeczywiste koszty zagospodarowania odpadów (wg stawek ustalonych w umowach z przyjmującymi odpady) plus koszty transportu (wg stawek ustalonych w umowach z firmami transportowymi).

 

Termin realizacji: od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

 

Liczba odwiedzin : 393
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2016-01-05 09:09:24
Czas publikacji: 2016-01-05 09:15:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak