Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.15.2018 z dnia 17.12.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki oznaczonej nr 407/2 obręb Ostrowo dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia wejścia na plażę nr 32 Ostrowo.

2018-12-19 10:54:08
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.14.2018 z dnia 04.10.2018 r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki oznaczonej nr 84/41 obręb Ostrowo dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A.

2018-12-13 14:36:11
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.14.2018 z dnia 16.11.2018 r. w sprawie zmiany wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki oznaczonej nr 84/41 obręb Ostrowo dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A.

2018-11-19 13:58:06
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.14.2018 z dnia 04.10.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki oznaczonej nr 84/75 obręb Ostrowo dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A.

2018-10-05 13:44:15
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wydania decyzji znak RGNiGP.6733.13.2018 z dnia 02.10.2018 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, na działkach nr ew. 1/16, 1/2, 9/7, 9/8, 9/9 obręb Jastrzębia Góra.

2018-10-03 13:56:04
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa na szczycie którego zlokalizowana będzie figura jastrzębia zrywającego się do lotu na podstawie betonowej. Teren inwestycji cz. dz. nr 1/1 obręb Jastrzębia Góra k.m.8.

2018-08-28 10:38:27
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wydania decyzji znak RGNiGP.6733.11.2018 z dnia 30.07.2018 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 260/9, 276/7 obręb Ostrowo, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr ew. 276/7 obręb Ostrowo.

2018-07-31 14:34:49
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.13.2018 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek oznaczonych numerami 1/16, 1/2, 9/7, 9/8, 9/9 obręb Jastrzębia Góra ark.23, dla inwestycji polegającej na rozbiórce oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV

2018-07-19 14:02:06
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wydania decyzji znak RGNiGP.6733.08.2018 z dnia 18.08.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV dla oświetlenia drogowego ul. Karwieńskiej i Zabytkowej, na działkach nr ew. 456/1 i 456/6 obręb Ostrowo.

2018-07-18 13:58:20
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa nr RGNiGP.6733.5.2018 z dnia 05.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oraz do 12 słupów oświetleniowych- Jastrzębia Góra działki nr 44/5, 37/2, 38/2, 39/2, 34/2, 40/2, 45/4, 31/2, 32/2, 33/2 (ul. Klifowa)

2018-07-05 16:21:41