Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVIII/310/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Władysławowa”

2017-07-24 12:22:36
Uchwała Nr XXXIII/396/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2017 rok

2017-06-06 08:44:04
Uchwała Nr XXXIII/404/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WS – 6.1 we Władysławowie

2017-02-17 11:11:39
Uchwała Nr XXXII/383/2016 Rady Miejskiej Władysławowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2.1 we Władysławowie

2017-01-30 07:42:35
Uchwała Nr XXXII/382/2016 Rady Miejskiej Władysławowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WCH-2.1 we wsi Chałupy w gminie Władysławowo

2017-01-26 12:54:32
Uchwała Nr XXXIII/402/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Władysławowo osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

2017-01-26 12:53:41
Uchwała Nr XXXIII/418/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Władysławowa na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2017-01-26 12:52:40
Uchwała Nr XXXIII/403/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo

2017-01-16 07:59:13
Uchwała Nr XXXIII/398/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany treści uchwały Nr XXXII/376/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2017

2017-01-04 14:58:13
Uchwała Nr XXIII/268/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych

2017-01-03 15:02:07