Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej 

 
 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej 

Kierownik –Tomasz Staszewski, grunty@wladyslawowo.pl, tel: 58 674-54-48, pok.319

Podinspektor - Joanna Kala, tel: 58 674-54-48, pok. 319

 

Zespół ds. urbanistyki:

Główny spec. ds. architektury - Michał Budzisz, archi@wladyslawowo.pl, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek tel.  58 674-54-43, pok. 325

Główny spec. ds. urbanistyki - Karol Wrosz, k.wrosz@wladyslawowo.pl  tel. 58 674-54-43, pok. 325

Główny spec. ds. urbanistyki- Michał Ruth, m.ruth@wladyslawowo.pl   tel. 58 674-54-43, pok. 325

Inspektor - Arleta Kartasińska, a.kartasinska@wladyslawowo.pl,58 674-54-42, pok. 325

Starszy specjalista - Dariusz Bolda, d.bolda@wladyslawowo.pl, 58 674-54-42, pok. 325

 

Zespół ds. nieruchomości:

Inspektor - Katarzyna Frank-Abraham, k.frank@wladyslawowo.pl, tel, fax: 58 674-54-49,  pok. 318

Podinspektor - Karolina Klimas, k.klimas@wladyslawowo.pl, tel, fax: 58 674-54-49,  pok. 318

Inspektor - Alicja Siuchnińska, a.siuchninska@wladyslawowo.pl, tel: 58 674-54-47, pok. 320

Geodeta – Karol Lange, k.lange@wladyslawowo.pl, poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, tel: 58 674-54-47, pok. 320

Ze względu na konieczność wykonywana niektórych obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu – (prace w terenie) od dnia 1 października 2017 r. wtorek jest dniem wewnętrznym pracy w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej.W tym dniu osoby z zewnątrz nie będą obsługiwane, jednakże będą miały możliwość złożenia stosownych wniosków/pism w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku Ratusza.
Jednocześnie przypominamy, że czwartek jest dniem wydłużonej pracy Urzędu, o godz. otwarcia 7.30-17.00.

 

 

Liczba odwiedzin : 8650
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Arleta Kartasińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Nowak Grzegorz
Czas wytworzenia: 2007-07-13 14:20:34
Czas publikacji: 2018-10-02 11:06:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak