Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/ miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy : od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

2017-02-24 14:41:55
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych: od początku roku 2016 do końca 4 kwartału roku 2016

2017-02-24 14:36:30
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016

2017-02-24 14:31:03
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 4 kwartał 2016

2017-02-24 14:29:58
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stany na koniec 4 kwartału 2016 roku

2017-02-24 14:28:30
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

2017-02-24 14:27:26
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

2017-02-24 14:25:23
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016

2016-11-03 13:35:35
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na III kwartał 2016 roku

2016-11-03 13:34:06
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

2016-11-03 13:32:34