Informacja o zawartym porozumieniu na wykonanie remontu chodnika i wjazdów w ciagu ul. Obrońców Helu we Władysławowie 

 
 Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji z ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78, zawarto porozumienie na wykonanie remontu chodnika i wjazdów w ciągu ul. Obrońców Helu we Władysławowie.

Wartość robót: 32.000,00 zł
 
Termin realizacji: od dnia 22.04.2014r. do dnia 30.04.2014r.
 
 

Liczba odwiedzin : 504
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-03-21 14:28:53
Czas publikacji: 2014-03-21 14:28:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak