Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rejestry kontroli lata 2011-2014

2016-02-26 13:17:25
wystapienie pokontrolne PUW z kontroli przeprowadzonej w dniu 28.11.2014 r. - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

2015-03-23 09:17:08
Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z kontroli przeprowadzonej w dniu 05.12.2014r. z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

 
2015-01-26 13:08:41
Informacja dotycząca realizacji planu kontroli zarządczej w 2014r.

 
2014-12-08 10:31:12
Informacja dotycząca realizacji planu kontroli zarządzczej w 2013r.

 
2014-05-08 14:52:31
Projekt wystąpienie pokontrolnego z PUW w Gdańsku - realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2012 roku

 
2013-10-18 11:03:14
Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 28.08.2013r.

 
2013-09-13 10:56:39
Umotywowane zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej do wystąpienia pokontrolnego

 
2013-09-13 10:53:30
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Gdańsku z dnia 21.06.2013r.

 
2013-09-13 10:51:02
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne Wojewody Pomorskiego w sprawozdaniu z kontroli uproszczonej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Władysławowa w dniu 16.07.2013r.

 
2013-09-11 10:33:17