Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.04.2016r.

2016-04-06 13:59:54
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-31 12:58:09
Pytanie i odpowiedź do SIWZ z dn. 21.03.2016r.

2016-03-21 14:37:26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.03.2016r.

Informujemy, iż w związku z dodatkowymi wyjasnieniami dot. treści SIWZ, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu dzisiejszym, tj. 21.03.2016r., zmienia się termin składania ofert z dnia 22.03.2016r. na dzień 23.03.2016r. Miejsce i godzina składania ofert nie ulega zmianie. Jednoczesnie informujemy, że zmianie ulega również data i miejsce otwarcia ofert.

2016-03-21 13:03:35
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.03.2016r.

2016-03-16 09:34:04
Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ z dnia 16.03.2016r.

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert: 22.03.2016r.

2016-03-16 09:32:20
Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 10.03.2016r.

2016-03-10 08:39:14
Przedmiar robót

2016-03-03 14:56:45
SST - branża sanitarna

2016-03-03 14:56:00
Projekt budowlany - branża sanitarna

2016-03-03 14:55:32