Informacja o zawartym porozumieniu 

 
 

Burmistrz Władysławowa informuje o zawartym, w wyniku negocjacji, porozumieniu z ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78 na wykonywanie usług związanych z utrzymaniem i zakładaniem nowych terenów zieleni miejskiej, remontem elementów małej architektury oraz montażem i demontażem dekoracji na obszarze Gminy Władysławowo.

 

Wynagrodzenie: 332 970,12 zł brutto.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje prace związane z:

a) utrzymaniem trawników,

b) utrzymaniem nawierzchni gminnych terenów sportowo-rekreacyjnych m.in. place zabaw, boiska, tereny wzdłuż ścieżki rowerowej,

c) pielęgnacją żywopłotów,

d) pielęgnacją drzew i krzewów.

Wynagrodzenie za pozostałe zadania zostanie rozliczone powykonawczo w oparciu o stawki czynników cenotwórczych:

a)    cena roboczogodziny: 13,50 zł netto,

b)    koszty pośrednie 65%,

c)     koszty materiałów 5%,

d)    zysk 5%.

 

Termin realizacji: od dnia 01.04.2016r. do dnia 31.03.2017r.

 

Liczba odwiedzin : 453
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2016-03-08 08:23:25
Czas publikacji: 2016-03-08 08:28:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak