Publicznie dostępny wykaz dokumentów o środowisku 

 
Publicznie dostępny wykaz dokumentów o środowisku 

Program Ochrony Środowiska:
- spis treści
- tekst
- tabela

Gminny Plan Gospodarki Odpadami:
- spis treści
- tekst
- tabela
Załącznik (mapa) do Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dostępna jest w pok. 304 (III piętro) tut. Urzędu w godzinach od 7:30 do 15:30.


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA "BUDOWIE OŚRODKA ŻEGLARSKIEGO "SZOTLAND" WE WŁADYSŁAWOWIE NAD ZATOKĄ PUCKĄ"
- Załączniki


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ STABILIZACJA ZBOCZA KLIFU W JASTRZĘBIEJ GÓRZE NA ODCINKU BRZEGU MORSKIEGO w km 133+702 ÷ 133+727, W TYM ODWODNIENIE I ZABUDOWA KLIFU
Załączniki dostępne w pok. 304 (III piętro) tut. Urzędu w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Liczba odwiedzin : 525
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kolp
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2008-06-26 10:44:25
Czas publikacji: 2008-06-26 10:44:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak