Kontrole rok 2016 

 
 

2016

(rok)

W. K.-L.

(referent)

 

1710

(oznacz. teczki)

 

KONTROLE ZEWNETRZNE
W PODMIOTACH

(tytuł teczki wg wykazu akt)

Lp.

Data zawiadomienia/

kontroli

Komórka UM

Zakres kontroli:

Organ kontrolujący:

Uwagi

1.

15.03.2016r.

RGK

„Poprawa połączenia komunikacyjnego między portem morskim we Władysławowie i drogą wojewódzką nr 216 poprzez kontynuacje przebudowy ul. Portowej”

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Informacja pokontrolna z dn. 27.04.2016r.

2.

25.04.2016r.

RGK

„Zapewnienie przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych”

Najwyższa Izba Kontroli

Wystąpienie pokontrolne z dnia 11.07.2016r.

3.

11.07.2016r.

ZP

„Kontrola prawidłowości stosowania w 2014r. procedury udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

 Wynik kontroli z dn. 30.01.2017r.

4.

19.09.2016r.

RFB

/OPS,

ZOPO/

 

„Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących opłaty za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015r. przeznaczonych na: dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wypłatę dodatku energetycznego oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego”.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Wystąpienie pokontrolne z dn. 16.01.2017r.

5.

27.09.2016r.

RFB

Kontrola kompleksowa Gminy Władysławowo w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Regionalna Izba Obrachunkowa

 Protokół z dn. 31.01.2017r.

 

Załączniki

ROP.1710.1.2016.pdf

Data: 2016-05-17 13:56:12 Rozmiar: 5.74M Format: .pdf Pobierz

ROP.1710.2.2016.pdf

Data: 2016-07-28 10:50:11 Rozmiar: 7.34M Format: .pdf Pobierz

ROP.1710.4.2016.pdf

Data: 2017-01-30 11:38:05 Rozmiar: 5.26M Format: .pdf Pobierz

ROP.1710.5.2016 (cz.1).pdf

Data: 2017-02-02 08:34:21 Rozmiar: 61.01M Format: .pdf Pobierz

ROP.1710.5.2016 (cz.2).pdf

Data: 2017-02-02 08:34:21 Rozmiar: 24.53M Format: .pdf Pobierz

ROP.1710.3.2016.pdf

Data: 2017-02-20 10:37:48 Rozmiar: 70.45M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 584
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Czas wytworzenia: 2016-05-16 15:37:11
Czas publikacji: 2017-02-20 10:37:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak