Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta Stowarzyszenia „Miłośnicy Sztuki” we Władysławowie o wsparcie zadania publicznego w formie „małego grantu”

2015-04-16 11:37:21
Oferta Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio o wsparcie zadania publicznego w formie "małego grantu"

 
2015-02-25 09:10:07
Oferta Stowarzyszenia Kobiet "Amazonki" o wsparcie zadania publicznego w formie "małego grantu"

 
2015-02-24 10:55:56
Oferta Towarzystwa Miłośników Jastrzębiej Góry o wsparcie zadania publicznego w formie "małego grantu"

 
2015-01-27 13:24:31
Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Chłapowa o wsparcie zadania publicznego w formie „małego grantu” Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert ze środków Gminy Władysławowo.

 
2015-01-16 09:12:44