Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

2018-05-25 12:38:40
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2018-05-25 12:36:12
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

2018-05-25 12:31:10
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-05-25 12:28:38
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2018-05-25 12:27:50
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy legalizacji).

2018-05-25 12:25:19
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego Inwestora

2018-05-25 12:23:47