Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 200/2016 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2016-10-27 16:00:41
Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.02.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2016 z dnia 13.01.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych w roku 2016

2016-03-03 16:10:03
Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Władysławowa z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych w roku 2016

2016-01-26 09:34:09