Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 218/2014 Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 04.12.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych w roku 2015

 
2014-12-04 13:46:13
Zarządzenie nr 161/2014 Burmistrza Miasta Władysławowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
2014-10-01 08:06:37