Zarządzenie nr 145/2013 Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 21 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 
  
 

Załączniki

Zarzadzenie_w_spr_konsultacji.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 69.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 377
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Marta Frąckowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Frąckowiak
Czas wytworzenia: 2013-12-05 10:50:23
Czas publikacji: 2013-12-05 10:50:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak